Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar
a) “www.giybet.com” internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Küçükbakkalköy Mh. Yenidoğan Cd. No:2-2/1 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim MRL ARAÇ KİRALAMA VE LOJİSTİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle “MRL” olarak anılacaktır).
b) “www.giybet.com” internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır).

2. Sözleşmenin Konusu
Bu Sözleşme, üyenin “www.giybet.com” internet sitesi tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacı ile düzenlenmekte olup, anılan ilişki kapsamında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini tespit etmektedir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı ve/veya geçerli ikamet tezkeresine sahip yabancı uyruklu kişiler “www.giybet.com” internet sitesinin üyesi olabilir. Futbol Disiplin Talimatının Bahis başlıklı 56. maddesine göre profesyonel liglerde yer alan kulüplerin yöneticilerinin, müsabaka görevlileri ile diğer görevlilerin ve futbolcuların futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis ve benzeri şans oyunlarına doğrudan ya da dolaylı olarak katılması yasaktır. 
3.2. Üyelik tesisinin ilk ve en önemli koşulu "18 yaşından büyük olmak" şartıdır. Üye, başvuru formunda ve işbu sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. 
3.3. Üye, “www.giybet.com” internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, MRL’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.4. Üye, MRL tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı ve yükümlülüğü bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından MRL’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, MRL’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.5. Üye, “www.giybet.com” internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.6. Üye, “www.giybet.com” internet sitesinde yer alan platformlara kendi isteği ile giriş yaptığını ve paylaştığı içerikten doğrudan sorumlu olduğunu ve aşağıda yer alan yasaklanmış eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
i)   Bilgisayar sistemlerinin güvenliğini tehdit eden her türlü içeriği ve/veya sistemi yüklemek,
ii)  Diğer üyeleri rahatsız ve taciz etmek,
iii) Diğer üyeleri tehdit, hakaret ve iftira edici davranışta bulunmak,
iv) Yasadışı faaliyetleri teşvik edici faaliyette bulunmak ve içerik yayınlamak,
v)  Kısıtlanmış veya parola korumalı sayfalar ve linkler paylaşmak,
vi) Diğer üyelerden yasadışı amaçlar için parola veya kişisel kimlik bilgilerini istemek,
vii)Yürürlükteki ve ileride yürürlüğe girecek her türlü mevzuat kapsamında yasak olan her türlü faaliyette bulunmak
 
3.7. “www.giybet.com” internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin MRL’yle hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. MRL’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.8. MRL, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, “www.giybet.com” internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden MRL’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.9. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.10. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, MRL’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuki veya cezai mercilere intikal ettirilmesi halinde, MRL’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.11. MRL’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye, işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, MRL’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.12. “www.giybet.com” internet sitesi yazılım ve tasarımı MRL’nin mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.13. MRL tarafından “www.giybet.com” internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.14. MRL tarafından üyenin sözleşmenin 3. maddesindeki şartları sağlayıp, sağlamadığı hususunun tespiti ve istatistiki verilerin elde edilebilmesi için üye; adını ve soyadını, posta adresini, doğum tarihini, cinsiyetini, telefon ve faks numarasını, e-posta adresi gibi kişisel verilerini MRL ile paylaşmayı kabul ve taahhüt eder.
Üyenin, üyelik kaydı yapması; MRL tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. maddesine göre kişisel verilerinin işlenmesini ve aynı kanunun 8. maddesine göre kişisel verilerinin 3. Kişilere aktarılmasını ve kaydedilmesini tereddüde yer vermeyecek şekilde, bilgi sahibi olarak, açık rıza ile kabul ettiği anlamına gelir.
 
Ayrıca üyenin bu bağlamda, sitenin ardında yer alan  "www.giybet.com İnternet Sitesi Üyelik Sözleşmesini ve kişisel verilerin kaydı ve korunmasına ilişkin hususları kabul ediyorum. Bu çerçevede, "Tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine ve siteye üye olmak üzere ilettiğim kişisel bilgilerin, (özellikle  5 ve 8 inci maddeleri olmak üzere) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına açıkça onay veriyorum. " kutucuğunu işaretlenmesi gerekmektedir.
 
Üyenin 6698 sayılı kanunun 11. maddesi çerçevesindeki hakları saklıdır.  
 
3.15. MRL, web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye, MRL web sitesine girmekle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.16. MRL, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya MRL web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.17. MRL, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.18. “www.giybet.com” internet sitesi üyeliği süresince olası her türlü bağlantı kopukluğu, sistem arızaları, hatalı, gecikmeli, kötü amaçlı veri aktarımı yahut iletişim aksaklıkları nedeni ile doğmuş ve/veya doğacak zararlardan MRL herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.
3.19. Üye, MRL kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiğini, MRL ile arasında çıkacak her türlü ihtilafta MRL’nin her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikro fişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK 193. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.
3.20. MRL, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
3.21. MRL, internet sitesinde bulunan bütün yazılı, resimli, sesli, grafik içeren ve/veya içermeyen tüm materyallerin her türlü kullanım hakkını saklı tutar. Üye bu materyalleri kopyalayarak kişisel ve genel kullanıma açık internet sayfalarında kullanma, yayınlama ve/veya pazarlama hakkına sahip değildir. MRL'nin bilgisi olmadan üyelerin bu materyalleri kullanması, alıntı yapması halinde tüm yasal ve cezai sorumluluk üyeye ait olacaktır. Gizlilik sözleşmesi işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
3.22. MRL, üyelerinin “www.giybet.com”a göndereceği e-posta, faks ve mektuplarda üyelerin belirttiği; üyeye ait şifre bilgisinin, finansal bilgilerinin ve benzer kişisel bilgilerinin başkalarınca kullanım güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez. Üye bu bilgilerinin güvenliğinden kendisi sorumludur.
3.23. MRL, veri tabanına veya internet sitesine yapılacak herhangi bir saldırı sonucunda, üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kullanıcıların eline geçmesinden ve bu bilgilerin kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan MRL sorumlu tutulamaz.
3.24. “www.giybet.com” 'da yer alan tüm sayısal veriler, maç kodları, maç oranları, maç programı, maç sonuçları, puan durumu, istatistik ve tahmin bilgileri sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak için gereken gayret gösterilmektedir ancak bilgilerin doğruluğunun kontrolü üyelerin kendi sorumluluğundadır. Oluşabilecek hatalardan, maddi/manevi zararlardan MRL sorumlu tutulamaz.
 
4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme; üyenin, üyeliğini iptal etmesi veya MRL tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. MRL; üyenin, üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin, üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilafların Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük
Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için; üyenin üyelik kaydı yapması, üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme; üyenin, üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.
wikiiddaa
Oran :
{{ data.value | numberFormat(2, ',', '.') }}
Oran :
0.00
İDDAA KUPONUM
  • Kuponunuzda bahis bulunmuyor. Maç eklemek için oranlara tıklayınız.
  • {{ item[0].code }}  ({{ item[0].h1 }}h)  {{ item[0].name }}  ({{ item[0].h2 }}h) ({{ item[0].hth1 }}h) ({{ item[0].hth1 }}-{{ item[0].h1 }}h) ({{ item[0].h1 }}h) {{ item[0].name }} ({{ item[0].hth2 }}h) ({{ item[0].hth2 }}h-{{ item[0].h2 }}h) ({{ item[0].h2 }}h) (Limit:{{ item[0].ts }})
    {{ bet.type_name }} {{ bet.type_choice }} {{ bet.mbs }} Oran: {{ bet.value }}