Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Giybet.com, BahsinYildizlari.com internet siteleri (bundan böyle “Giybet” ve ya “Giybet.com ve alt siteleri” olarak anılacaktır)

Bu metin bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek ve uyulması gereken kurallar ile sorumlulukları açıklamak üzere hazırlanmış olup “Giybet.com ve alt siteleri” Üyelik Sözleşmesi"nin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. Her iki metin arasında çelişki olması halinde " “Giybet.com ve alt siteleri” Üyelik Sözleşmesi" geçerli olacaktır.

Kişisel bilgilerinizi paylaşmaksızın web sitemizi dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilirsiniz. Web sitelerimizi ziyaretiniz sırasında kişisel bilgileriniz tarafımızdan, sadece sizin bilginiz kapsamında temin edilir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz Giybet tarafından korunur ve korunmaya devam edecektir.

Adınız ve soyadınız, posta adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon ve faks numaranız, e-posta adresiniz gibi bilgileriniz ancak tarafınızdan Web sitelerimize verildiğinde kaydedilir.

Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanız gerekmektedir. Web sitelerimizde yapmakta olduğunuz işlemlerle ilgili "“Giybet.com ve alt siteleri” Üyelik Sözleşmesi"ni okumanız, şifrelerinizi korumanızın önemini daha iyi anlamanız açısından gereklidir.

Parolanızı kimse ile paylaşmamanız ve bir yere not etmemeniz önemlidir.

E-posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliğinin garanti altına alınamaz ve göndereceğiniz e-postaların güvenliğinden sizler sorumlusunuzdur.

Web sitemizde Giybet tarafından işletilmeyen diğer Web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu Web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından Giybet’in sorumlu olmadığını belirtiriz.

“Giybet.com ve alt siteleri” kullanıcıları, hizmet alabilmek için bazı kişisel bilgilerini web sitesine kaydetmek suretiyle Giybet ile paylaşmaktadırlar.

“Giybet.com ve alt siteleri” kullanıcılarının kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, haber, dosya, web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim vb. eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde Giybet tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Üye, “Giybet.com ve alt siteleri”ne üye olmakla bu yönde bir rıza göstermiş ve onay vermiş sayılır. Bu hallerde üye, Giybet’ten telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir.

“Giybet.com ve alt siteleri”, kullanıcıların kişisel bilgilerine üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla üyelik aşamasında ve internet sitesini kullanırken erişebilir. Giybet, internet sitesi üzerinden üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

Giybet sistemlerinde toplanan bu bilgiler, üyelere daha iyi hizmet vermek amacıyla ve Giybet tarafından (Giybet ve Giybet tarafından belirlenecek firmaların ürün ve hizmetlerinin pazarlaması, istatistik inceleme, veri tabanı genişletme, kampanya düzenleme vb. amaçlı) kullanılmaktadır. Üyeler, ayrıca iletişim bilgilerine, Giybet’ten veya Giybet tarafından belirlenecek firmalardan ücretsiz bültenlerin, bilgilendirmelerin, hatırlatma bilgilerinin ya da mesajların elektronik posta ve/veya cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) vs. yöntemler ile gönderilebileceğini kabul ederler. Üye, “Giybet.com ve alt siteleri”ne üye olmakla bu yönde bir rıza göstermiş ve onay vermiş sayılır.

“Giybet.com ve alt siteleri” kullanıcıları, toplanan veri ve bilgilerin; Giybet’in çalışanları, servis sağlayıcıları, grup şirketleri ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve sair kurum ve kuruluşlar ile ve/veya Giybet’in mevcut ve/veya potansiyel iş ortakları ile paylaşılabileceğini ya da bu kişilere satabileceğini ve/veya devredebileceğini ve her iki halin de işbu madde kapsamında gizlilik ihlali olarak addedilemeyeceğini kabul ederler. “Giybet.com ve alt siteleri” kullanıcıları “Giybet.com ve alt siteleri” ne üye olmakla bu yönde bir rıza göstermiş ve onay vermiş sayılır.

Kullanıcılara verilen içeriğin kalitesini artırmak, bazı hizmetlere doğrudan ulaşılabilmesini sağlamak için kullanıcının onay vermesi halinde coğrafi konum bilgisi ilişkin veri kaydedilebilir ve kullanılabilir.

Kullanıcıların “Giybet.com ve alt siteleri” ne doğru ve güncel olmayan bilgi vermesi halinde ya da bilgilerin doğru ve güncelliğinden şüphe edildiğinde, Giybet’in hizmetleri durdurma ya da sonlandırma hakkı saklıdır.

“Giybet.com ve alt siteleri”” kullanıcılara ait kişisel bilgiler, ancak resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Giybet, üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

a) Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda,
b) Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda,
c) Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda,
d) Giybet, üyelerin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları artırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.

SORUMLULUK

Giybet, “Giybet.com ve alt siteleri” kullanıcılarının şahsi bilgilerinin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

E-posta iletişimlerinde, mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliği garanti altına alınamaz ve gönderilecek e-postaların güvenliğinden “Giybet.com ve alt siteleri” kullanıcıları sorumludur.

“Giybet.com ve alt siteleri” kullanıcıları, içeriklerde yer alan kişisel bilgiler ve kişilere ait özel hayata ilişkin bilgiler ve/veya içerikler bakımından söz konusu kişisel hak sahibi kişilerden gerekli izinleri aldıklarını, bir başkasının kişisel haklarını, gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da başka mülkiyet hakları dâhil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunan içerikleri, bilgileri; sahibinden ya da hakları elinde bulundurandan, önceden yazılı izin almaksızın web sitesi kapsamında kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

“Giybet.com ve alt siteleri” kullanıcıları suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dâhil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, şiddet, terör, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici, tehdit, taciz ve hakaret içeren, ya da ahlaka, toplum düzenine aykırı, kişi ve/veya kurumların özel hayatına, şahsiyetine ve sair haklarına zarar verebilecek içerikleri “Giybet.com ve alt siteleri” ne iletmeyecek, herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri herhangi bir şekilde rahatsız edecek mesaj veya içerik yüklemeyecek/yayınlamayacaklardır. Bu içeriklerin Giybet tarafından yayımlanması, hukuka aykırı veya 3. kişilerin haklarını ihlal eden içerikler bakımından doğabilecek sorumlulukların Giybet tarafından yüklenildiği anlamına gelemez.

“Giybet.com ve alt siteleri”nde, suç teşkil edecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, tehditkar, hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı yapan her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma, söz konusu hareketlerde bulunduran kullanıcıların üyeliklerini dondurma ve sonlandırma hakkını saklı tutar.

“Giybet.com ve alt siteleri” kullanıcıları web sitesine bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür içerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme iletmeyeceklerdir.

“Giybet.com ve alt siteleri” kullanıcıları ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, web sitesinde yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır.

“Giybet.com ve alt siteleri” kullanıcıları başka herhangi bir kullanıcının web sitesini kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellemeyeceklerdir.

“Giybet.com ve alt siteleri” web sitesi kullanıcıları hizmetlerden yararlandığı sırada kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan Giybet sorumlu olmayacaktır.

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller Fikri ve Sınai Haklar ile ilgili yasal mevzuat gereğince korunmaktadır.

“Giybet.com ve alt siteleri” kullanıcıları web sitesine yükledikleri her türlü yazı, fotoğraf, video, yazılım, bilgi, görsel, işitsel malzemelerin ve bu sayılanlar ile sınırlı olmaksızın diğer uygulamaların ve/veya bunların işlenmesi halinde işlemesi ve/veya ses kayıtları ve/veya oluşturulan her türlü tertip ve versiyonları ve/veya bunlardan elde edilen ve/veya bunlarla bağlantılı her türlü tespitler (bundan böyle "İçerik" olarak anılacaktır) üzerindeki tüm mülkiyet hakları ile, eser sahibi olmaktan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan çoğaltma, yayma, işleme, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, temsil şeklindeki mali haklarını ve/veya icracı ve/veya yapımcı olmaktan doğan bağlantılı haklarını, topluma sunuluş biçim, zaman ve yerinin belirlenmesi ve eserde herhangi bir şekilde değişiklik yapılması ve tasarımdan, markadan doğan haklarını, tasarımları tescil ettirme ve ürünlere uygulama ve diğer tüm fikri ve sınai haklarını, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarını, Giybet tarafından belirlenen her türlü mecrada/ platformda/ ürün/ malzeme/ organizasyonda vs. (radyo, TV, internet, sinema, doğrudan pazarlama aktiviteleri, basın toplantıları, yazılı ve görsel medya dâhil olmak üzere Wap, kiosk, cep telefonu gibi elektronik ya da sayısal/dijital ortamlarda, telefon santrali ve IVR müzikleri, telefon zili tonları vs.) Katma Değerli Servisler (Hücre yayını, WAP/GPRS, Mobil müzik, mobil video, çalarken dinlet, Mobil TV, Video streaming ve diğer tüm şarkı indirme servisleri ve/veya işbu tarihten sonra gelişecek yeni nesil mobil teknolojileri) kapsamında her türlü servis, ortam, uydu, kablo diğer dijital, telli ve telsiz tüm araçlar olmak üzere ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın geçerli olmak üzere ve başkalarında da devredilebilecek şekilde, herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın, Türkiye ve Dünyada kullanılmak üzere, herhangi bir bedel talep etmeksizin devrettiğini, söz konusu İçeriklerin önceden izin almaya gerek olmaksızın yayınlanmasına ve/veya kendisinin belirleyeceği üçüncü kişilerce görüntülenmesi/izlenmesine ve söz konusu içeriklerin ve bu içeriklerle ilgili sistem kayıtlarının (içerikleri sisteme yükleme, çıkarma vb.) Giybet tarafından kaydedilmesine/işlenmesine ve altyapı sağlayan firmalarla paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Giybet, internet sitesinde bulunan bütün yazılı, resimli, sesli, grafik içeren ve/veya içermeyen tüm materyallerin her türlü kullanım hakkını saklı tutar. Üye bu materyalleri kopyalayarak kişisel ve genel kullanıma açık internet sayfalarında kullanma, yayınlama ve/veya pazarlama hakkına sahip değildir. Giybet’in bilgisi olmadan üyelerin bu materyalleri kullanması, alıntı yapması halinde tüm yasal ve cezai sorumluluk üyeye ait olacaktır.

Giybet’in gizlilik politikalarını değiştirmesi mümkün olup Kullanım Koşulları ve Gizlilik sayfalarımızın düzenli olarak kontrol edilmesini öneririz.

Servislerimizden ve “Giybet.com ve alt siteleri”nden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

Giybet, yukarıda yer alan açıklamaları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Takip Edin
Bize Yazın
iletisim@giybet.com